EN / SV

Hållbarhet

För oss betyder hållbarhet och samhällsansvar ett tydligt fokus på hög kvalitet, vårt gemensamma sociala ansvar och vår miljö. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar som driver en positiv förändring för naturen, samhället och våra medarbetare.

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i en positiv riktning, utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar. Därför har vi bestämt oss för att bygga en hållbar framtid.

 • Vi menar allvar med miljön och vi vill göra det enkelt för dig att ta det på allvar du också. För att säkerställa att det inte är tomma ord från vår sida genomgår våra produktionsanläggningar och leverantörer noggranna kontroller av både interna och externa parter, som dedikerat ser till och garanterar att vi lever upp till våra krav. En del av vårt fokus ligger på områden som energianvändning, avfallshantering och koldioxidutsläpp.
   
 • Vi tar ett helhetsgrepp om hållbarhet. Det är vår högsta prioritet, vilket också innebär att vi värdesätter ansvar i alla partnersamarbeten inom hela vår organisation. 
   
 • Eftersom vi producerar våra produkter själva, är vi beroende av en pålitlig och robust energikälla. Vår egen produktion i Sverige samt koncernens övriga produktionsanläggningar i Danmark och Frankrike drivs idag av 100% förnyelsebar energi för att ge våra produkter en så ren start som möjligt. 
   
 • Vi jobbar för att bidra till FN:s 17 mål inom hållbar utveckling, därför har ABENA-koncernen satt upp tre ambitiösa klimatmål som ska uppnås till år 2030:
   
70% biobaserade produkter

Vi anpassar vårt produktsortiment efter ett cirkulärt ekonomitänk.
 

70% reducering av CO2-utsläpp

Vi använder 100% förnyelsebar energi och förbättrar vår energieffektivitet.
 

70% miljömärkta produkter

Vi dokumenterar alla miljöinsatser inom vårt produktsortiment och på vår arbetsplats så att vi kan erbjuda våra kunder den bästa servicen och de bästa lösningarna.
 

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och CSR, samt om våra åtaganden till 2030.

 

 

 

Våra produktkategorier

Vill du veta mer?

Är du intresserad av den här produkten, eller har du en fråga? Tveka inte att höra av dig till oss! Klicka på knappen för att komma till vårt kontaktformulär.