EN / SV / DE

ABENA AB redovisar ett starkt resultat även efter pandemin

2023-01-10
I årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30 redovisar ABENA AB ett starkt resultat med hög omsättning och bibehållen vinst.

Jämfört med föregående verksamhetsår har efterfrågan på handskar och skyddsmaterial minskat, vilket också har bidragit till reducerade priser. Kriget i Ukraina har dessutom försvårat inköp av vissa produkter och inneburit höjda hemtagningskostnader. Trots detta redovisar ABENA AB en fortsatt hög omsättning, bibehållen vinst och företaget uppnådde sina finansiella mål för 2021/2022.

- Vi har lyckats tillgodose vår kunders behov av produkter och lösningar både under och efter pandemin. Tack vare alla medarbetare och vårt starka globala inköpsnätverk har vi hanterat årets utmaningar bra, både vad gäller logistik och global försörjningsproblematik. Det har stärkt vårt varumärke och hjälpt till att etablera oss som en pålitlig leverantör på den svenska marknaden, säger Fredric Moe, VD för ABENA AB.

Två systerbolag blir ett

Den 1 november 2022 genomfördes en fusion av ABENA AB och Finess Hygiene AB.

Företagen har under många år arbetat sida vid sida, men då som systerbolag inom den danska ABENA-koncernen. Sammanslagningen ger många positiva effekter, såsom stärkta samarbeten och nya affärsmöjligheter.

- Nu kommer vi ännu närmare produktionen och kan nå ut bredare med våra svensktillverkade produkter, vilket ligger helt i linje med våra hållbarhetsmål. Tillsammans tittar vi nu på hur vi kan vidareutveckla vårt sortiment för att möta kundernas krav och samtidigt bidra till ett bättre klimat, säger Fredric Moe.

Kontakt för mer information:

Fredric Moe, VD
0706 81 04 40
frmo@abenaab.se

 

ABENA AB har funnits i Växjö sedan 2014, har 60 medarbetare och omsatte år 2022 550 miljoner SEK. Företaget säljer och marknadsför förbrukningsartiklar inom Sverige till offentlig och privat sektor.

Finess Hygiene utvecklar och producerar hygieniska engångsprodukter. Anläggningen är marknadsledande i Sverige gällande tvättlappar, där all produktion sker i den egna fabriken i Kisa. Företaget har 75 medarbetare och omsatte under 2021 ca 210 miljoner SEK.

Efter fusionen 1 november 2022 har ABENA AB 150 medarbetare på anläggningarna i Växjö och Kisa och omsätter över 700 miljoner SEK.

 

 

 

 

Fredric Moe, VD för ABENA AB