EN / SV / DE

Miljö

Miljö är en viktig del av vårt dagliga arbete. Vi har vår produktion och utveckling i Sverige och vi använder till största del närproducerat råmaterial, vilket bland annat minimerar våra transportsträckor.

Svensk tillverkning innebär en svensk syn på den globala miljön. Vi jobbar aktivt med att reducera tillverkningsspill samt utnyttja våra resurser, på ett sätt som är så miljö- och kostnadseffektivt som möjligt.
 

Exempel på hur vi arbetar med miljö:
  • 100% av vår el är ”grön” el.
  • Då både kvalitet och miljö är viktiga faktorer i vår verksamhet, är vi både ISO9001 och ISO14001 certifierade.
  • Då vi även hanterar CE-märkta produkter, enligt det medicintekniska regelverket MDR 2017/745, är vi även certifierade enligt ISO13485.
  • Vi komprimerar vårt spill till små pellets för att minimera transporten av vårt avfall.
  • Vi jobbar aktivt med miljömål, som t.ex. att optimera fyllnadsgraden på våra transporter, samt minimera vårt spill i vår anläggning. Detta innefattar allt från kontorsspill till produktspill.
  • Våra leverantörer är noggrant utvalda, då vi ställer höga krav på allt från transport till produktoptimering.
  • Vi arbetar aktivt med att miljömärka så många av våra produkter som möjligt.

ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som baseras på 7 principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som är ett certifikat som bevis på ett aktivt miljöarbete. Vilket leder till minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering men även stärker vår gemensamma miljö.

ISO 13485 är ett kvalitetsledningssystem för organisationer som verkar i en eller flera delar av en medicinteknisk produkts livscykler.
 

Svanen

Det nordiska miljömärket Svanen, skapades av Nordiska ministerrådet 1989, med syfte att ta fram en miljömärkning som bidrar till en hållbar konsumtion och produktion. Svanen är en nordisk märkning, och styrs av en gemensam nämnd. För att kunna bidra till arbetet för en hållbar konsumtion, hjälper de konsumenter välja, ur miljösynpunkt, de bästa produkterna på marknaden. Deras vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har minst lika goda förutsättningar att tillgodose sina behov som vi har idag.

När en produkt är märkt med det nordiska miljömärket, är det vår garanti för att den är tillverkad med omsorg och hänsyn till miljön. Vi tar hänsyn till miljö, klimat, kvalitet och hälsokrav, från råvara till produktion samt från användning till destruktion av den färdiga produkten.
 

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

”Skogen ger oss rent vatten, friskt luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen på lång sikt kan ge de nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.”
Våra produktkategorier

Vill du veta mer?

Är du intresserad av den här produkten, eller har du en fråga? Tveka inte att höra av dig till oss! Klicka på knappen för att komma till vårt kontaktformulär.