EN / SV

Varumärket Finess

- Genomtänkt kvalitet från råvara till färdig produkt.

Med Finess varumärke garanteras du svenska produkter av högsta kvalitet. Produkterna produceras i vår egen produktionsanläggning i Sverige under noggrant kontrollerade förhållanden och med väl utvalda råvaror.
Vi är stolta över att kunna erbjuda dig som kund produkter med hög kvalitet, som är bland de bästa marknaden har att erbjuda.

 


NÄR DU VÄLJER FINESS FÅR DU TILLGÅNG TILL:

 • Svensktillverkade kvalitets­produkter baserade på skandinaviskt råmaterial, producerade
  i en hållbar produktion med låg miljöpåverkan.
 • Produktkunskap som är utvecklad under lång tid av medarbetare med en bred
  kunskapsnivå och gedigen erfarenhet.
 • Noggrann dokumentation och på så sätt kan du fokusera på ditt företag utan att
  oroa dig för certifieringar och säkerhetsstandarder. 
 • Innovativa idéer och lösningar.
 • Ett brett och komplett sortiment.


ANVÄNDNING AV LOKALA RÅVAROR:

 • Vi har mycket god leverantörskännedom och ett nära samarbete med våra leverantörer
 • Råvarorna levereras från Skandinavien och norra Europa
 • Minimerar våra transporter och transportsträckor 
 • Säkerställer hög kvalitet på våra färdiga produkter 


MÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR:

Svanen

Det nordiska miljömärket Svanen, skapades av Nordiska ministerrådet 1989, med syfte att ta fram en miljömärkning som bidrar till en hållbar konsumtion och produktion. Svanen är en nordisk märkning, och styrs av en gemensam nämnd. För att kunna bidra till arbetet för en hållbar konsumtion, hjälper de konsumenter välja, ur miljösynpunkt, de bästa produkterna på marknaden. Deras vision är ett hållbart samhälle, där kommande generationer har minst lika goda förutsättningar att tillgodose sina behov som vi har idag.

När en produkt är märkt med Svanen, är det vår garanti för att den är tillverkad med omsorg och hänsyn till miljön. Vi tar hänsyn till miljö, klimat, kvalitet och hälsokrav, från råvara till produktion samt från användning till destruktion av den färdiga produkten.

FSC

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

När en produkt är märkt med FSC, är det vår garanti för att den är tillverkad av trä och cellulosa från hållbara källor, som hjälper till att bevara och skydda världens skogar, vilda djur och människor. 

CE

Många av våra produkter är CE-märkta och uppfyller kraven för (EU) MDR 2017/745, vilket är ett Europeiskt regelverk för medicintekniska produkter. Med ”medicintekniska produkter” avses alla instrument, apparater, anordningar, programvaror, implantat, material, eller andra artiklar som är avsedda enligt tillverkaren att användas, ensamma eller i kombination, för medicinska ändamål till människor (från artikel 2 i MDR). Vi har länge arbetat med att se till att våra medicintekniska produkter uppfyller krav på öppenhet och dokumentation. MDR är till för din säkerhet. Reglerna skyddar användare av medicintekniska produkter genom öppenhet i hela värdekedjan.

ISO 9001

Ett kvalitetsledningssystem som baseras på 7 principer; kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. ABENA AB är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015.

ISO 14001

Ett miljöledningssystem som är ett certifikat som bevis på ett aktivt miljöarbete. Vilket leder till minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering men även stärker vår gemensamma miljö. ABENA AB är certifierade i enlighet med ISO 14001:2015.

ISO 13485

Ett kvalitetsledningssystem för organisationer som verkar i en eller flera delar av en medicinteknisk produkts livscykler. ABENA AB är certifierade i enlighet med ISO 13485:2016.

 

Finess - En del av ABENA

I slutet av 1860-talet etableras ett pappersbruk i Kisa som förädlar och producerar papper än idag. Det är härifrån som ABENA AB har sitt ursprung och som Finess är en del av. Pappersbruket utvecklades och växte med framgång under olika ägare som till exempel Södra och Duni. År 1995 förvärvade Duni företaget Mellby Medical i Laholm, som var ett tillverkande och säljande företag av sjukvårdsprodukter. År 1998 beslutades att Mellby Medicals verksamhet skulle flyttas till Kisa och under detta år bildades Finess Hygiene AB.

Den 1 januari 1999 förvärvades Finess Hygiene AB av den danska ABENA-koncernen, en framgångsrik familjeägd koncern beläget i Aabenraa i södra Danmark, med bland annat egen produktion av inkontinensprodukter och barnblöjor, som säljs till hygien- och vårdsektorn i stora delar av världen.

Finess Hygiene AB fortsatte att utvecklas. År 2005 förvärvade man Axiom Sjukvårdsprodukter AB i Östervåla, som hade försäljning i Sverige och export över hela världen, och även delar av den verksamheten flyttades till Kisa. Under 2006 delas sedan Finess Hygiene AB i två operativa affärsenheter; "Produktion" och "Sverige". För att fortsätta utvecklingen av den framgångsrika uppdelningen, blev Sverigeenheten 2008 ett eget bolag och ABENA AB bildades.

År 2012 förvärvade ABENA AB ett modernt kontor samt lager- och logistikanläggning i Växjö. Våren 2013 koncentrerades all lager- och logistikverksamhet till Växjö och under 2014 flyttades också den administrativa delen.

Under 2022 blev sedan Finess Hygiene AB och ABENA AB ett företag, då två systerbolag fusionerades under namnet "ABENA AB". Idag har ABENA AB kontor och lager både i Växjö (Småland) och i Kisa (Östergötland) och totalt är vi ca 150 anställda. Vid enheten i Kisa återfinns fortfarande vår produktionsanläggning, där många av våra egna produkter tillverkas, både under varumärket Finess och ABENA. Utvecklingen har varit mycket positiv och idag är ABENA AB ett stabilt och framgångsrikt företag i koncernen. Här kan du läsa mer om ABENA och om oss som företag.

 

 

 

 

Våra produktkategorier

Vill du veta mer?

Är du intresserad av den här produkten, eller har du en fråga? Tveka inte att höra av dig till oss! Klicka på knappen för att komma till vårt kontaktformulär.